Този сайт използва бисквити - Повече Информация. Приемам
Активни Потребители: 5 Гости: 53
Активни регистрирани потребители
95:43:09 - Semrush [Bot] [43903]
Снимка
25:53:11 - Google [Bot] [885]
Мнения на потребител
12:29:15 - Ahrefs [Bot] [2718]
Тема
0:00:18 - Tbot [Bot] [0]
Тема
16:23:03 - Bing [Bot] [2362]
Тема
Активни анонимни потребители
0:03:25 [0]
Тема
0:01:55 [0]
Тема
0:12:48 [0]
Потребителски профил
0:07:10 [0]
Тема
0:12:57 [0]
Тема
0:02:19 [0]
Тема
0:04:40 [0]
Тема
0:05:00 [0]
Потребителски профил
0:14:28 [0]
Чат
0:04:57 [0]
Мнения на потребител
0:00:00 [0]
Статии
0:06:52 [0]
Потребителски профил
0:03:05 [1]
Начална страница
0:00:32 [0]
Чат
0:12:04 [0]
Тема
0:01:32 [0]
Тема
0:06:51 [0]
Тема
0:13:39 [0]
Потребителски профил
0:08:07 [0]
Тема
0:02:41 [0]
Тема
0:12:23 [0]
Тема
0:06:06 [0]
Тема
0:01:49 [0]
Тема
0:09:09 [0]
Статии
0:06:54 [0]
Тема
0:13:10 [0]
Тема
0:11:15 [0]
Тема
0:13:53 [0]
Тема
0:00:11 [0]
Галерия
0:10:57 [0]
Тема
0:04:19 [0]
Тема
0:00:39 [0]
Статии
0:01:14 [1]
Начална страница
0:13:31 [0]
Тема
0:09:19 [0]
Тема
0:08:11 [0]
Статии
0:07:33 [0]
Тема
0:14:14 [0]
Тема
0:01:14 [0]
Тема
0:08:15 [0]
Тема
0:08:36 [0]
Тема
0:14:37 [0]
Тема
0:06:29 [0]
Тема
0:14:48 [3]
Тема
0:01:20 [0]
Статии
0:11:40 [0]
Тема
0:05:46 [0]
Тема
0:13:49 [0]
Тема
0:01:36 [0]
Тема
0:07:06 [0]
Тема
0:10:34 [0]
Тема
0:00:54 [0]
Тема
0:08:57 [0]
Тема
(Официален текст/ Неофициален превод / Вер. 00/11/23)
От Wishbone
[center][b]Световна конфедерация за подводни дейности
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДВОДЕН РИБОЛОВ [/b][/center]

Тези Специални правила за подводен риболов са в допълнение към Общите правила валидни за всички шампионати на КМАС

[b]Член 1 Общи правила[/b]

1.1 Спортният подводен риболов се определя като лов и улавяне на риба под повърхността на водата, без помощта на изкуствени приспособления за дишане, при използване на екипировка, подчинена изцяло на физическата сила на състезателя.
1.2 Шампионати по подводен риболов се организирани при изключително ръководство от страна на КМАС, която притежава изцяло и всички свързани с това права.
1.3 Правоспособност да организира състезанията ще бъде предоставяна на Национална федерация единствено след получаването от страна на КМАС на надлежно подписан от Президента на Националната федерация съответен договор. С този договор, Националната федерация поема задължението да гарантира изпълнението на всички свързани с него задължения.
1.4 Световните и континенталните (или интерконтинентални) шампионати по подводен риболов се класифицират с цифри, съгласно годината, в която се провеждат или ще бъдат проведени.
1.4.1 Световни шампионати
1.4.1.1 20 (двадесет) страни ще бъдат допускани до участие.
1.4.1.2 Държавите-участнички в първенствата ще бъдат избирани съгласно постигнатите от тях резултати в 3 квалификационни мероприятия, организирани в различни континенти: 1 Евро - Африканско първенство, 1 Американско (Северна и Южна Америка) първенство и 1 Първенство на Азия и Океания.
1.4.1.3 Континенталните или междуконтиненталните първенства проведени в годината, предхождаща Световното първенство ще бъдат считани за квалификационни мероприятия. Ако тези шампионати не бъдат проведени, Изпълнителното бюро на КМАС определя страните-участнички и заявки за участие се приемат в съотвествие с хронологичния ред на постъпването им.
1.4.1.4 20 (двадесет) страни ще бъдат допускани до участие, съгласно следния критерий:
19 (деветнадесет ), преминали континенталните квалификационни мероприятия ;
1 (една), като страна-организатор.
1.4.1.5 Страните - участнички в окончателното първенство се разделят допълнително по континети както следва:
a) Америка (Северна и Южна) 5
b) Европа и Африка10
c) Океания и Азия 4
1.4.1.6 Страната - организатор се изключва от разделянето по 1.4.1.5.
1.5 Световните първенства и Континенталните първенства се организират под формата на едно състезание в три дни, разделени както следва:
1.5.1 Първият ден по традиция се запазва за почивка и за церемонията по откриването.
1.5.2 Два състезателни дни.
1.6 Карта (с мащаб вариращ между 1/50.000 и 1/150.000), показваща краниците на акваторията определена за състезанието, следва да бъде подадена заедно със заявката за домакинство.
1.7 За Световните първенства и Междуконтиненталните първенства, Федерацията - домакин следва да поеме командироването на един Делегат на Комисията, като поеме разноските за това, така че последният, след като получи изчерпателна информация за мястото на провеждане на състезанията и техническата организация на Първенствата, да може да предаде подробен доклад съдържащ мнение за взетите решения.
1.8 Федерацията - домакин поема задължението да получи необходимата ауторизация за провеждане на състезанията от страна на Морската администрация и/или другите компетентни органи, в съответствие с законите на страната - домакин на Първенствата, както и разпоредби за избягване на действия в зоната на състезанията, които биха могли да затруднят безпрепятственото протичане на Първенствата.
1.9 Специални правила
1.9.1 Националната федерация следва да предостави на КМАС Специалните правила на състезанието в срок от минимум 8 месеца преди датата на откриването на състезанието, така че Комисията по подводен риболов на КМАС да може да ги одобри (в срок от 4 месеца преди международните състезания). Тези правила следва да съдържат информация за контакти и информация за Първенствата, съгласно Общите правила и разпоредбите на споменатия договор.
1.9.2 Специалните правила следва да покриват следните аспекти:
1.9.2.1 Карти, очертаващи ясно границите на мястото на провеждане на състезанието и защитената зона.
1.9.2.2 Имената на видовете, които няма да се считат за валиден улов и съответните научни названия. Организаторите следва да мотивират взетите решения по отношение на минималното и максималното тегло, невалиден улов и, в някои изключителни случаи, прилагането на различна система за оценяване. Правилата могат да съдържат и наказание за определени уловени видове.
1.9.2.3 Как състезателите ще предоставят улова на Официалните лица и как последните ще ги предоставят на организаторите.
1.9.2.4 Как ще се придвижват състезателите по време на състезанието:
- в моторни лодки;
- с използане на плавниците.
1.10 В случай, че Специалните правила указват, че по време на състезанието участниците ще се придвижват с моторни лодки, организаторите следва да поемат задължението да предоставят моторна лодка на всеки от участниците и на всеки капитан.
1.11 В случай, че Специалните правила указват, че по време на състезанието участниците ще използват единствено плавници за придвижване, то следва да се приложат Специалните правила, включени в Приложение 1 към тези правила.
[newpage]
[b]Член 2 Заявяване и участие[/b]

2.1 Всяка Национална федерация може да заяви един отбор, съставен от:
- 3 (трима) състезатели;
- 1 (един) резервен състезател;
- 1 (един) капитан.
(Двамата мениджъри на отбора съгласно членове 5.4.1 и 8.9 не са част от официалния отбор, но следва да бъдат определени при заявяване на отбора).
2.2 Капитанът може да действа и като резервен състезател и като състезател.
2.3 Минимално допустимата възраст на участниците към момента на началото на състезанията следва да е 18 години.
2.4 Делегатът на КМАС ще проверява данните на състезателите в деня преди състезанието. В случай на нередовности, състезателите няма да бъдат допуснати до участие в мероприятието.
2.5 На всеки състезател и на всяка резерва следва да се определи различен номер. Този номер служи за идентификация на участника по време на състезанието. Освен това, номерът трябва да е указан на лодката, буя и планшета, както и на торбата или другите приспособления използвани за пренасяне на улова до помещенията за теглене. Номерът указан на лодката следва да е с минимална височина 15 см.
Националният флаг или името на представяната страна се указват на капитанската лодка.
2.6 Следната екипировка може да бъде използвана по време на състезателните дни:
- един или повече ластични или пневматични харпуни, зареждани от състезателя с единствено при използване на собствената мускулна сила и без подпомагане от страна на каквато и да е външна сила;
- плавници, маска, очила за гмуркане, плувни очила, шнорхел, баластен колан, стрели и кукани, ножове, защитна екипировка, часовник, дълбокомер, балони, планшет, снабден с компас, подводен фенер;
- задължително е използването на официален буй с минимален обем 10 литра. Състезателят следва да не се отдалечава на повече от 15 метра от буя. В случай на вълнение и тогава, когато състезателят се е насочил към прибоя, буят може да бъде закотвян и зад линията на прибоя.
2.7 Не се разрешава замяната на състезател с резервен такъв по време на състезанието. След края на първия състезателен ден обаче, капитанът може да реши да замени един от тримата състезатели взели участие в първия ден. Капитанът е длъжен да предаде на Президента на Международното жури и Директора на състезанието надлежно подписано уведомление, не по-късно от един час преди старта на втория състезателен ден. В този случай, всеки от четиримата състезатели ще бъде включен в индивидуалното класиране, а класирането по нации ще стане чрез сумиране на точките на всичките четирима състезатели.
[newpage]
[b]Член 3 Задължения на домакините[/b]

3.1 В рамките на двадесет и четири часа преди началото на състезанието следва да бъде организирана среща между следните страни:
- ръководителя на домакините;
- Президента на съдиите;
- капитаните на отборите и/или ръководителите на делегациите (които в случай на гласуване имат право на общо един глас);
- лекарят на състезанието;
- Делегатът на КМАС.
3.2 Срещата има следните цели:
3.2.1 Да избере Международно жури за състезанието, което е съставено от:
3.2.1.1 Президента: а именно Президента на международните съдии, определен от Изпълнителното бюро след предложение от Комисията.
3.2.1.2 Втори международен Съдия, избран от всички Съдии на състезанието.
3.2.1.3 Ако само един международен Съдия е достатъчен за състезанието, то всички Съдии, избирайки измежду присъстващите, които имат необходимата квалификация, определят втория съдия.
3.2.1.4 Двама представители от капитаните избрани от и измежду всички капитани.
3.2.1.5 Необходим е изборът на още двама (2) допълнителни членове.
3.2.1.6 Делегатът на КМАС изпълнява функциите на секретар на събранието, без право на глас.
3.2.1.7 Членовете на журито следва да:
a) бъдат от различни националности;
b) притежават техническите познания за Съдия;
c) владеят френски и/или английски, и/или испански език;
d) присъстват по време на цялото времетраене на състезанието
3.2.2 Да осигури информация относно:
- технически въпроси;
- разписание и начин на транспорт;
- насоки за протоколните церемонии;
- програмата на състезанието.
3.2.3 Разпределяне на Официалните лица по осигурителни и моторни лодки чрез жребие.
3.2.3.1 На всяка осигурителна лодка има само по един състезател или капитан, Официално лице, лодкар и в случай, че е получено разрешение от организаторите след молба от страна на състезателя или капитана, един пасажер носещ национални отличителни знаци.
3.2.3.2 Официалното лице следва да осигури спазването на Общите и Специалните правила, както и на всички останали разпоредби издадени от Журито. Официалното лице следва да информира Дирекора на състезанието за всяка проява в нарушение на правилата.
3.2.3.3 По отношение лодките на страната-организатор, Официалното лице следва да бъде избрано от Съдията на КМАС и следва да бъде от различна националност.
3.2.4 Ако Съдията на КМАС намери за необходимо, втори жребий може да бъде теглен за втория състезателен ден.
3.2.5 Жребият следва да бъде теглен под ръководството на Президента на Международното Жури и Делегата на КМАС.
[newpage]
[b]Член 4 Функции на Международното жури[/b]

4.1 Международното жури следва да разглежда оплакванията и да взема решение в рамките на един час след постъпването им.
4.2 Ако член на Международното жури е от една и съща националност с някоя от спорещите страни, той следва да бъде заменен от някой от допълнителните членове.
4.3 Решенията се взимат с просто мнозинство от гласовете.
4.4 За да бъде решението валидно, поне четирима от членовете следва да присъстат.
4.5 В случай на равенство при гласуваето, решаващ е гласът на Президента.
4.6 Решенията а Международното жури са окончателни, освен ако не бъдат открити нови обстоятелства.
4.7 Петитеорът следва да бъде писмено уведомен незабавно след закриване на сесията.
4.8 Делегатът на КМАС изпълнява функциите не секретар по време на сесиите, без право на глас.
[newpage]
[b]Член 5 Дисквалификация и наказания[/b]

5.1 Следните действия са абсолютнозабранени и водят до незабавна дисквалификация:
5.1.1 Всяка неспортсменска проява;
5.1.2 Всяко действие в нарушение на правилата;
5.1.3 Отдалечаване на повече от 25 метра от официалния буй;
5.1.4 Размяна или предаване на улов между състезателите;
5.1.5 Използване на всякакъв вид подводен автономен двигател и/или всякакъв вид изкуствени дихателни съоръжения по време на подготовката или участието в състезание по подводен риболов;
5.1.6 Използване на кукан в близост до тялото на състезателя;
5.1.7 Зареждане на харпун или държане на зареден такъв на сушата или на осигурителната лодка;
5.1.8 Окачване на зареден харпун на буя или на планшета;
5.1.9 По време на състезанието е забранено на състезателите или капитаните да използват:
- каквото и да било комуникационно оборудване или детектори;
- каквато и да е форма на механично придвижване, различно от осигурителната лодка;
- осигурителната или капитанската лодка за да бъдат теглени във водата или да плашат рибата;
- осигурителната или капитанската лодка за да объркват или плашат рибата.
5.2 Международното жури оценява нарушаването на правилата.
5.3 Наказания
5.3.1 Ако нарушението е предвидено в правилата, то е закрепено с наказание дисквалификация.
5.3.2 Ако нарушението не е предвидено в правилата, то Журито избира между следните две възможни решения: да дисквалифицира или да даде предупреждение, като ясно заяви, че второ предупреждение автоматично води до дисквалификация.
5.4 Налагане на наказанията
5.4.1 Наказание може да бъде наложено на всеки от членовете на отбора, съставен от 7 души максимум (официалният отбор, плюс двама мениджъри).
5.4.1.1 Ако нарушението е извършено от един състезател, наказанието има отношение единствено към него/нея, а отборът бива лишен от състезател.
5.4.1.2 Ако друг член на отбора (капитан, резервен състезател, мениджъри) е извършил нарушението, Журито налага дисквалификация (директна или в следствие две предупреждения) и отборът бива лишен от състезател, избран от капитана на съответната страна.
5.4.1.3 В случай на дисквалификация, отстраненият състезател не може да бъде заместен от резервен такъв.
[newpage]
[b]Член 6 Контестации[/b]

6.1 Контестации могат да подават единствено капитаните на отбори.
6.2 Контестациите се подават до Президента на журито в писмен вид, на френски, английски или испански език:
- преди процедурата по тегленето ако контестацията се отнася до провеждането на състезанието;
- по време на процедурата по тегленето, ако контестацията се отнася до тегленето;
- до час и половина след публикуването в писмен вид и обявяването на резултатите, ако контестацията се отнася до грешки в класирането.
6.3 Контестациите се подават придружени от депозит в размер на 100 щатски долара (сто).
6.4 Ако посочените условия не бъдат изцяло изпълнени, контестацията следва да бъде отхвърлена.
6.5 В случай на отхвърляне на контестацията, депозитът от 100 щатски долара незабавно се връща.
[newpage]
[b]Член 7 Състезание[/b]

7.1 Турнирът по подводен риболов следва да бъде проведен в рамките на 4, 5 или 6 часа за един състезателен ден, както е указано в Специалните правила.
7.2 Официалното времетраене се определя от Президента на Международното жури и се обявява на състезателите по време на срещата по Член 3.1.
7.3 Началото и краят на състезанието се анонсират чрез силен звуков сигнал и чрез визуален сигнал, както е определено в Специалните правила (например флаг или сигнална ракета)..
7.4 Когато се даде сигналът за край на състезането, участниците имат право да вземат само предметите лежащи на морското дъно. Риба, изнесена на повърхността след края на състезанието няма да се счете за валидна за процедурата по тегленето.
7.5 Състезанията се считат за валидни и когато единият състезателен ден е бил отменен.
7.6 Започнал състезателен ден, който е прекъснат поради лошо време или форсмажорни обстоятелства не се счита за валиден ако времето от даването на старта не надвишава две трети (2/3) от предвидената продължителност на състезателния ден.
7.7 Единствено съдията на КМАС и Директора на състезанието могат съвместно да вземат решение за прекъсване или отмяна на състезателен ден. Ако двамата не постигнат съгласие, то съдията на КМАС може да наложи своето решение.
7.8 Единствено официални лодки и лодки, надлежно оторизирани от Президента на журито след предложение от страна на организаторите, могат да присъстват в зоната на провеждане на състезанието.
7.9 Ако видимоста във водата е по-ниска от 4 метра, състезателите следва да гмуркат на дистанция от поне 10 метра един от друг.
7.10 Фотографи и опреатори.
7.10.1 Единствено оторизирани от Директора на състезанието фотографи и оператори имат право да заснемат или филмират под водата, след като получат писмено съгласие от капитана на съответния отбора и устно съгласие от състезателя.
[newpage]
[b]Член 8 Зони на състезанието[/b]

8.1 Освен закритата зона, валидна и за двата състезателни дни, организаторите следва да изберат 2 състезателни зони за двата състезателни дни; определянето на на две зони за двата състезателни дни се извършва от Президента на съдиите в навечерието на турнира. Във всички случаи, зоните подлежат на одобрение от страна на Комисията по подводен риболов.
8.2 Всяка от зоните следва да бъде акуратно маркирана, а съответните граници да бъдат отбелязани с наземни обекти, които лесно могат да бъдат видяни на сушата и на картата.
8.3 За да се осигури точност при дефинирането на границата, от основно значение е акуратното определяне на наземните обекти. В тази връзка, обекти или сгради, които лесно могат да бъдат забелязани и открити от всекиго ще се ползват с предпочитание. В случай на трудности, възможно е очертаването да стане с използване на един или два буя.
8.4 Зоните следва да бъдат избирани като се вземат пред вид географското положение, типът на дъното и броят на състезателите, като максималната дължина е 15 километра за Световните първенства и 10 за останалите състезания.
8.5 Веднъж маркирани, границите на зоните не могат да бъдат променяни.
8.6 Зоната на състезанието и избраната закрита зона следва да бъдат оповестени на комисията най-късно 8 месеца преди самото състезание и 3 месеца за останалите заинтересовани страни. Вечерта преди състезанието зоните следва да бъдат затворени за състезателите, капитаните и всички гмуркачи.
8.7 Зоната на състезанието и закритата зона следва да бъдат официално отворени за оглед от страна на отборите за период от един месец до втория ден преди старта на състзанието.
8.8 В рамките на тридесетте дни преди състезанията, следва да бъде забранено на състезателите да използват харпун, да носят харпун на борда на лодката, както и да използват подводен скутер или изкуствен дихателен апарат от какъвто и да било вид.
8.9 В рамките на тридесетте дни преди състезанията, само членовете на отборите по Член 2.1, с изключение на двамата мениджъри на отбори, ще бъдат оторизирани да посещават подводните зони.
8.10 Само Президентът на съдиите и Директорът на състезанието могат съвместно да вземат решение за използване на закритата зона в случай на лошо време или форсмажорни обстоятелства. В случаите на липса на съгласие се взема под внимание решението на Президента на съдиите.
8.11 При влизане в договорни отношения с КМАС, Федерацията-домакин следва да назначи лице, което да отговаря за проверките, наричано Инспектор. След избора на Международното жури, инспекторът следва да предостави на Журито подробен писмен доклад за нарушенията докладвани по време на предходния месец. В такива случаи, Журито взема решение след изслушване на ответната страна.
[newpage]
[b]Член 9 Теглене[/b]

9.1 Редът, по който ще се извършва тегленето на улова на отделните състезатели следва да бъде определен за първия ден чрез жребий. За втория ден, тегленето се извършва в ред, обратен на временното класиране.
9.2 Официалните лица в лодките са длъжни да присъстват по време на тегленето.
9.3 Домакините следва да определят в Специалните правила начина за пазене на улова, очакващ теглене.
[newpage]
[b]Член 10 Методи на изчисление[/b]

10.1 Точките ще бъдат присъждани както следва:
a) по една точка за всеки грам валиден улов. Взема се под внимание максималната гранца на улова, която се определя в Специалните правила, и която не следва да надхвърля 12.5 килограма;
b) бонификация за всяка валидна риба, равна на минимално допустимото тегло за валиден улов, в съответстве със Специалните правила, което не следва да е по-малко от 300 грама;
c) по отношение на змиорки и мурени, ако уловът на последните е допуснат, следва да бъде определена специална минимална граница на допустимо тегло, която във всички случаи не трябва да е по-ниска от 2 килограма. Еднакъв брой точки следва да се присъжда при улов на последните, независимо от теглото. Това изчисление съответства на минималния брой точки присъждан за валиден улов;
d) Наказание следва да се определя за улов с тегло, по-ниско от една трета от минимално допустимата граница за валиден улов, в съотвествие със Специалните правила.
[newpage]
[b]Член 11 Класиране[/b]

11.1 Индивидуалното класиране следва да се изчислява съобразно набраните от всеки състезател точки точки.
11.2 В случай на равен резултат, за победител се определя състезателят с по голям брой валидни риби. При повторно равенство, победител е състезателят с най-тежка валидна риба.
11.3 Класиране по нации (с изключение на даването на наградата на КМАС)
a) Класирането по нации се изчислява като се сумират точките от индивидуалното класиране, събрани от състезателите от една нация.
b) Класирането по нации включва национални отбори, съставени и от по-малко от трима състезатели.
c) В случай на равенство, следва да се приложи процедурата, описана вече по отношение на индивидуалното класиране.
[newpage]
[b]Член 12 Мерки за безопасност[/b]

12.1 Заявката за участие, изпратена от Националната федерация и подписана от Президента служи и като гаранция за това, че всички отбори са в състояние да гмуркат и са напълно запознати със свързаните с това изисквания и задължения.
12.2 Федерацията-домакин е длъжна да окаже необходимото съдействие и да осигури безпрепятственото протичане на проявата, като предостави необходимата информация по отношение на компетентните спасителни органи и служби за извънредни обстотелства.
12.3 В помещенията на състезанието следва да бъде инсталирано оборудване за кислородна терапия.
12.4 В помещенията на състезанието следва да присъства лекар, по възможност с познания в областта на гмуркането.
[newpage]
[b]Член 13 Отговорност[/b]

13.1 Световната конфедерация по подводни дейности (К.М.А.С.), домакините и техните представители и сътрудници, и Директорът на състезанието и Съдиите не носят отговорност за случайни повреди на екипировката и личното имущество на състезателите, или за каквито и да било нещастни случаи със състезателите или другите участници, в резултат от тяхното участие в състезанието и по-специално, в дейности свързани с гмуркането.
[newpage]
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

[b]Екипировка на състезателите, официални планшети:[/b]

Домакините са длъжни да предоставят на всеки участник ярко оцветен (жълт, оранжев или червен) планшет, въпреки че състезателите могат да използват собствени планшети, доколкото те са в съответствие със състезателните спецификации дадени по-долу.
Официални спецификации на планшетите:
- Дължина: 70 - 120 см от край до край
- Ширина: 40 - 60 см
- Дебелина: 17 - 30 см
- Механизъм на придвижване: само плавници.
Всеки планшет следва да е снабден с въже за прикрепване и флагщок с височина 40 см и диаметър 12 - 18 мм, монтиран в предния край на планшета, предвиден за флагче предоставяно от организаторите. Флагчето с номера на състезателя следва да бъде прикрепено към флагщока по начин, осигуряващ лесно прочитане.
Закрепващи куки, предоставяни от самите състезатели, следва да бъдат прикрепяни единствено към официалния буй или планшет.
Строго се забранява на състезателите да прикрепят закрепващи куки или шишове за умъртвяване на рибата към баластния колан.
Официалният планшет е единственото разрешено място за закрепващи куки и резервна екипировка, като не се разрешава последните да се разполагат на борда на придружаващата лодка, с изключение на маски, плавници и шнорхели.
Върховете на всички стрели окачени на официалния планшет следва да бъдат снабдени с протектори.
Към задния край на планшета може да бъде окачено въже, при условие че дължината му не надвишава 20 метра.
Никакви мрежи или торби, както и заредени харпуни, не могат да бъдат окачвани на планшета.
По време на състезанието всеки състезател е длъжен да носи нож или подводна кама.

[b]Риболовна зона.[/b]

Всички състезатели са длъжни да спазват "риболовната зона" на останалите, като риболовна зона се нарича зоната в радиус от 10 метра около всеки планшет или буй, когато е на котва. състезателите могат да теглят планшетите си в рамките на риболовните зони чрез въже, достатъчно дълго за да достигне дъното и ли да плуват в рамките на зоната, легнали върху планшета.

[b]Състезание.[/b]

Директорът на състезанието следва да уведоми състезателите за техните риболовни зони и точното време на старта.
Продължителността на състезанието следва да бъде изчислена от момента на официалното време за даване на старта.
Всеки състезател следва да влезе във водата от специфична точка в абсолютния център на правата, лежаща между точка на брега и флагманския съд, която е определена в състезателните правила с показания на GPS.
Стартът се дава на два етапа:
Състезателите влизат във водата на поне 10 метра от стартовата точка..
В точно определеното време се дава сигнал, по начин или със средства на разположение на домакините.
На състезателя не се разрешава да стъпва на сушата по време на състезанието, освен и единствено при прилагане на Английската система на даване на старта (от брега).
В края на състезанието всички участници са длъжни да се върнат до планшетите си, да раззаредят харпуните, да свалят маските си и да чакат да бъдат прибрани от официална лодка. В случаите когато бъде породено съмнение за спазването на това правило, въпросният състезател следва да бъде дисквалифициран, както и всички онези, които не спазят времето на старта и финала.
Синхронизирането на часовниците е отговорност на самите състезатели.
След сверка на официалното време с Директора на състезанието, разпоредителят може да дава на състезателите информация за времето по време на проявата.

[b]Безопасност, надзор.[/b]

Капитаните и членовете на екипажа на разпоредителната лодка са отговорни за мерките за безопасност в в морето.
Акваторията на състезанието следва да се раздели на три зони, всяка от които контролирана от зонов разпоредител в лодка снабдена с VHF екипировка. Зоновият разпоредител е длъжен да остане в определената му зона при всички случаи и да съблюдава спазването на правилата, да следи всички състезатели навлизащи или напускащи зоната и, най-важно, да оказва помощ състезателите оказали се в затруднено положение.
Всеки зонов разпоредител следва по всяко време да е готов да докладва устно на Директора на състезанието и на старшия съдия за събития протекли в подопечната му зона.
В зависимост от естеството на акваторията и прогнозираните метеорологични условия, Директорът на състезанието може да реши или да се откаже да използва допълнителен спасителен екип, назначен от организаторите. Тези лица могат да влизат във водата единствено със спасителни цели.
Те могат да бъдат транспортирани в рамките на акваторията с официална лодка за да не се попречи на състезателите.
По време на състезанието, всички лодки следва да циркулират около риболовните зони с малка скорост и, в случай че трябва да доближат състезателя, да изгасят мотора и да използват единствено весла когато са в радиус от 20 метра от всеки участник (освен в случаите на фосмажорни обстоятелства).
Всяка лодка, която приеме сигнал за помощ от който и да било състезател, е длъжна да се отзове на сигнала незабавно.
В случай на заболяване, състезателят следва да бъде прегледан от доктора на домакините, който е единственото лице, определено да взема решение за това дали състезателят следва да се оттегли от участие по здравословни причини.

[b]Качване на лодките.[/b]

Няколко спасителни лодки следва да присъстват, като последните не са оторизирани да транспортират състезателите. Състезател, който подаде сигнал за помощ следва да закотви определената му лодка в точката на качване и може да се върне във водата само в същата тази точка. Ако състезателят желае да се върне във водата преди края на състезанието, той следва да сигнализира официална лодка, която е длъжна да поиска оторизация от съответния зонов разпоредител преди да изпълни молбата.

[b]Състезателни лодки.[/b]

Домакините са длъжни да осигурят лодка на всеки капитан. Всички лодки следва да са от еднакъв тип и с идентични мотори и следва да ъдат разпределени по начина, указан в Чл. 3.2.3 от Правилата.
Само следните лодки се допускат до риболовните зони по време на състезанието:
- Капитанската лодка
- лодката на Директора на състезанието
- лодката на старшия съдия
- трите лодки на зоновите разпоредители
- лодката (лодките) на Доктора на състезанието
- лодката (лодките) на Пресата
- лодката на официалните лица (избрани официални лица, официални лица от КМАС и Националната федерация), които вече не са настанени в други лодки.
- флагманския кораб
[newpage]
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

[b]Подводният риболов и околната среда.[/b]

Специалните правила за всяко състезание следва винаги:
- да изброяват точно всички видове, разрешени за улов по време на състезанието
- да указват максималния брой риби от даден вид, разрешен за улов от отделен състезател за всеки състезателен ден, който брой никога не следва да надхвърля 10 риби.
- да съдържат забрана за улов в Средиземно море на повече от едно меру на състезател за всеки състезателен ден. Тъй като този вид е едновременно застрашен и със символично значение, уловените мерута следва да са с тегло не по-малко от 5 килограма.
- в други морета, други видове могат да бъдат с подобен статут и организаторите са длъжни да въведат подходящи правила на база наличната научна информация.
Целият улов от всяко състезание следва да бъде оставен на разположение на уважавани научни работници за да могат последните да изучават тенденциите по отношение на уловените видове и да изготвят обстоен доклад за улова от състезанието.
След извършване на научния анализ, организаторите следва да предложат рибата на благотворителна организация по техен избор.

[b]Подводният риболов и медицинската професия.[/b]

Всяко състезание по подводен риболов следва да бъде съпроводено от :
- анти-допинг тестове
- подробен доклад за всички проишествия или инциденти, който следва да се изпрати на Медицинския комитет на КМАС
- среща между докторите на отборите от различните състезаващи се нации, с цел обмяна на информация, и в общия смисъл на думата с оглед на това цялата налична информация, която може да допринесе за повишаване на сигурността на подводните риболовци, да стане достояние на възможно най-широка аудитория.

Видяна: 1225 Коментари: 0
0
Коментари
Нови Продукти
Epsealon MINIPATROL Spearfishing Raft

Цена: 473.00 Лв.
Spearfishing