Този сайт използва бисквити - Повече Информация. Приемам
Активни Потребители: 7 Гости: 73
Активни регистрирани потребители
0:05:22 - Ahrefs [Bot] [74]
Тема
0:39:07 - Tbot [Bot] [35]
Чат
0:15:03 - Majestic-12 [Bot] [173]
Коментари на потребител
352:43:44 - Bing [Bot] [77102]
Потребителски профил
1347:29:58 - Semrush [Bot] [807051]
Добави мнение към Темата
0:01:17 - muzzimoto [3]
Статии
163:44:26 - Google [Bot] [12043]
Тема
Активни анонимни потребители
0:08:37 [0]
Тема
0:09:54 [8]
Тема
0:08:23 [2]
Начална страница
0:08:15 [0]
Начална страница
0:14:47 [0]
Чат
0:02:52 [0]
Тема
0:10:02 [0]
Потребителски профил
0:08:41 [0]
Регистрация
0:07:31 [0]
Мнения на потребител
0:03:29 [0]
Тема
0:14:18 [0]
Новина
0:11:11 [0]
Мнения на потребител
0:10:09 [0]
Регистрация
0:04:03 [1]
Начална страница
0:01:59 [0]
Тема
0:01:38 [0]
Тема
0:06:03 [0]
Тема
0:13:16 [0]
Тема
0:05:07 [0]
Чат
0:07:54 [0]
Тема
0:05:49 [0]
Тема
0:12:39 [0]
Тема
0:00:50 [0]
Тема
0:08:11 [0]
Тема
0:03:51 [0]
Тема
0:13:24 [0]
Теми на потребител
0:08:38 [0]
Регистрация
0:04:53 [0]
Тема
0:04:35 [0]
Тема
0:12:17 [0]
Снимка
0:00:10 [0]
Тема
0:05:19 [0]
Тема
0:02:22 [0]
Тема
0:15:49 [4]
Форум
0:04:21 [0]
Регистрация
0:10:49 [0]
Тема
0:11:55 [1]
Начална страница
0:13:54 [0]
Тема
0:10:55 [1]
Начална страница
0:01:24 [4]
Добави Нова Тема
0:09:55 [0]
Потребителски профил
0:10:00 [0]
Начална страница
0:10:04 [0]
Начална страница
0:14:49 [0]
Начална страница
0:00:00 [0]
Статии
0:10:27 [0]
Тема
0:08:15 [0]
Тема
0:03:06 [0]
Мнения на потребител
0:06:19 [0]
Потребителски профил
0:08:15 [0]
Начална страница
0:14:46 [0]
Начална страница
0:00:51 [0]
Добави Нова Тема
0:12:43 [0]
Статии
0:03:53 [0]
Тема
0:00:54 [0]
Тема
0:09:52 [2]
Начална страница
0:01:50 [0]
Тема
0:01:16 [0]
Тема
0:11:55 [0]
Тема
0:12:41 [0]
Начална страница
0:04:57 [0]
Тема
0:14:49 [0]
Начална страница
0:16:04 [1]
Начална страница
0:00:11 [0]
Мнения на потребител
0:10:13 [0]
Регистрация
0:13:44 [0]
Тема
0:05:54 [0]
Тема
0:07:09 [0]
Тема
0:04:19 [0]
Регистрация
0:13:23 [0]
Тема
0:14:07 [0]
Мнения на потребител
0:08:59 [0]
Тема
0:11:33 [0]
Тема
От Wishbone
Тази статия обобщава накратко законовите разпоредби по отношение на подводния риболов в България.
ЗАКОНОВИ ПРАВИЛА ЗА ПОДВОДЕН РИБОЛОВ В БЪЛГАРИЯ

Общите условия за риболов с харпун в Република България се уреждат със Закона за рибарството и аквакултурите(ЗРА). Разпоредбите на този закон са твърде оскъдни, но все пак могат да се разграничат основни правила, които харпунджиите следва да спазват за да не попадат под ударите на закона.

Първата и основна забрана на ЗРА е тази на чл. 35, ал 1. Тя определя кръга от риболовни уреди, с които е забранен риболовът във всички рибностопански обекти, като сред тях е посочен изрично и харпунът.
Алинея 2 на същия член изрично разрешава любителския риболов с харпун във водите на Черно море. Оттук следват два извода :
1. Всякакъв стопански риболов с харпун е абсолютно забранен от закона. Уловената риба и другите водни организми не могат да бъдат предмет на покупко-продажба;
2. Риболовът с харпун във вътрешни водоеми е забранен.

Единственото блекчение за харпунджиите е разпоредбата на чл. 23, според която за извършване на любителски риболов във водите на Черно море не е необходим риболовен билет.
По смисъла на чл. 24, ал. 4 риболовът с харпун е разрешен през всички дни на седмицата, но само през светлата част на денонощието. Нощният риболов е забранен!

С Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи  риба и други водни организми  би следвало да се урежда т условията за улов на риба с харпун в Черно море. Тя обаче съдържа само 2 члена по въпроса. С единия се забранява подводният риболов с акваланг и други приспособления за дишане под вода, а с другия се въвежда забрана за улов на повече от един калкан на ден.

По отношение на условията за улов на риба, общата разпоредба на чл. 24, ал. 2 от ЗРА указва, че след еднодневен риболовен излет риболовците могат да запазват за себе си до 3 кг риба, независимо от вида й, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. При улов на раци могат да задържат до 50 екземпляра.

Най-положителната разпоредба е тази на чл. 43, ал. 1 от ЗРА, която забранява изрично улова, пренасянето, превозването и търговията на морски бозайници.

Приложение 2 към ЗРА съдържа сроковете и на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножение:

1. Пролетно-лятно размножаващисе риби: от 15 април до 31 май;
2. Есетрови риби във водите нарека Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката: от 30 до 60 дни;
3. Калкан във водите на Черно море - с всякакъв вид риболовни уреди: от 45 до 60 дни, считано от 15 април
4. Пагур (Eryphia spinifrons): от 1 април до 31 май;
5. Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas): от 1 април до 31 май.

Законът дава правомощия на министъра на земеделието и горите, съгласувано с министъра на околната среда и водите издава ежегодно забрана за извършването на риболов през размножителния период със срокове, различни от горепосочените. Министърът издава и заповед за пълна забрана на за улов на определени видове или в определени зони. Така през 2006 бе забранен уловът на есетрови риби, както и риболовът пред устието на р. Ропотамо.

Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 на ЗРА съдържа списък на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми. Предвид изброените дотук ограничения, прилагаме съкратен вариант на списъка, отнасящ се само до риби и водни организми в Черно море.

I. Риби
01. Моруна (Huso huso) - 180 см
02. Пъструга (Acipenser stellatus) - 120 см
03. Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti) - 120 см
04. Европейска речна змиорка (Anguilla anguilla) - 50 см
05. Карагьоз, дунавска скумрия (Caspialosa pontica/Alosa pontica) - 22 см
06. Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) - 90 см
07. Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattus sprattus sulinus) - 7 см
08. Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) - 9 см
09. Зарган (Belone belone) - 35 см
10. Черноморски меджид (Merlangius merlangus euxinus) - 12 см
11. Морски кефал (Mugil cephalus) - 25 см
12. Кефал пелингас (Mugil soiuy) - 30 см
13. Платерина (Liza aurata) - 25 см
14. Илария (Liza saliens) - 22 см
15. Атерина (Atherina spp.) - 10 см
16. Лаврак (Dicentrachus labrax/Morone labrax) - 28 см
17. Лефер (Pomatomus saltatrix) - 28 см
18. Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) - 12 см
19. Смарид (Spicara spp.) - 12 см
20. Барбуня (Mullus barbatus ponticus) - 12 см
21. Черноморска скумрия (Scomber scombrus) - 22 см
22. Паламуд (Sarda sarda) - 28 см
23. Тревно попче (Gobius ophiocephalus) - 12 см
24. Дебелоустно кафяво попче (Neogobius platyrostris) - 12 см
25. Широкоглаво попче (Neogobius cephalarges) - 12 см
26. Стронгил (Neogobius melanostomus) - 12 см
27. Лихнус (Mesogobius batrachocephalus) - 15 см
28. Калкан (Psetta maxima) - 45 см
29. Писия (Platichthys flesus luscus) - 20 см

ІІ. Други морски животни:
01. Обикновени скариди (Leander spp.) - 5 см
02. Пясъчна скарида (Crangon sp.) - 5 см
03. Пагур (Eryphia spinifrons) - 5 см
04. Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas) - 4 см
05. Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) - 7 см
06. Бяла пясъчна мида (Mya arenaria) - 5 см

Съгласно чл. 38 от ЗРА уловените риби и други водни организми се измерват, както следва:
1. за рибите се измерва цялата дължина на тялото в сантиметри от началото на главата до края на опашната перка;
2. размерът на раците се измерва по цялата дължина на тялото в сантиметри от средата на очите до края на опашния плавник;
3. размерът на мидите се измерва по цялата най-голяма дължина на черупката.

Контролът по изпълнение на Закона е възложен на инспекторите на Изпълнителната агенция за рибарството и аквакултурите, но определени права се дават и на горските стражари. Правомощията на контролните органе са изключително широки и включват проверка на лица, превозни средства и плавателни съдове, принудително отвеждане на нарушителите до съответните поделение на МВР, отнемане на средствата послужили за извършването на нарушението и още куп други правомощия. Следва да се има предвид, че поради естеството на подводния риболов, той е един от най-лесните за котролиране методи на риболов.
За констатирани нарушения, инспекторите на ИАРА съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания. За вредите за нанасяне на рибните ресурси, нарушителите заплащат глоби, установени в нарочна наредба.

Режимът установен в ЗРА е преди всичко забранителен и толкова оскъден, че за съжаление потвърждава общия извод, че за пореден път родните законодатели създават правила за регулиране на определена дейност, без да разбират абсолютно нищо от самата дейност. Самият факт, че харпунът се поставя наред с типично бракониерски уреди като взривни вещества, ток и др. показва абсолютния отказ на законодателтие да вникнат в същността на подводния риболов като един от най-природосъобразните методи на риболов.

За повече информация, посетете уеб страницата на ИАРА: http://www.nafa-bg.org/
Видяна: 9768 Коментари: 0
0
Коментари
Хич не ми се иска да настройвам аудиторията срещу закона НО тези които са го писали доста меко не са в час!
Размерите които се оказват особенно за някой от видожете са доста смущаваши и на практика ако трябва да се санкционира по закон то не трябва да се ловят тези видове!
Луда работа или по скоро липса на информираност или скрито желание да се въведе перманентна забрана!
А колкото за това че харпуна се квалифицира като бракониерски уред ,тези хора просто не са си топили задника с цел риболов кадето и да е било!
Лесно е да се издават присъди от джакузито или от бара на плажа докато си пиеш алкохолното питие!
14:02:29, 26 Дек 2006
Еииййй, добре, че не са забранили /ограничили размерите на/ рапана, или определили размножителния му период!!!
Чудовищно е да се поставя харпун наравно със средства за изтребване на живите организми...
Също не ми е ясно, отдавна, под какъв претекст забраниха харпунския риболов във всички реки, езера и язовири? Да не би да искат нещо специално, за да отпадне тая думичка от съотвенвия текст...? Интересно е и как европейския законодател управлява тази точно материя... ?!
13:00:06, 28 Дек 2006
Vov, рапана преди години не го купуваха ако беше дребен все едно сегашният му размер.
14:45:29, 28 Дек 2006
айде сега да видим колко от нас неса бракониери
20:56:35, 06 Яну 2007
Ами тогава да погледнем в галерията.
21:04:34, 20 Яну 2007
абе колеги а езерни раци мове ли да ловим на апнея или и това се счита за браконерство?
18:13:30, 02 Мар 2007
Въййй кви *д**т* са тея управляващиии...невежи, Бай-ганювци...
Сигурен съм, че повече от 2/3 от парламентарните познайници не могат да:
-изплуват 20 метра в морето
-далдисат на 3 метра
-не са държали харпун в ръка
-не са хващали риба с въдица...
-не са виждали риба под водата
-не познават рибите в Бг
а тръгнали да пишат закони за харпуни и въдици и ги поставят наравно с тротилките и токът
23:28:46, 16 Авг 2007
Е, може да ги плюем, ама закона си е закон. Ако ни хванат с попче по-малко от 12 см - спукана ни е работата :-)
А за това, че харпунът е бракониерско средство мога да споря до посиняване. От всички рибари само НИЕ си избираме каква риба да хванем, а другите стоят и си плакнат въдичките или вадят мрежи с дракони, които оставят да изсъхнат на слънце и чак след това ги изхвърлят... Освен това толкова ли сме много, че да объркаме екологията? Или май много говорим :-) Това лято изкарах първите си две врани и просто НЯМА приятел дето да не е научил за това, че то ако не се похвалиш, какъв харпунджия си :-)

07:09:23, 23 Окт 2007
Еми така приятели носете си ролетчицата захваната до ножа и мерете,друг избор нямаме!Ама да не казвам там кадето съм израснал колко депотати са посещавали резиденцията и колко са яли от така да я нарека незаонна риба !mistrust
12:04:20, 02 Мар 2008
Законите в българия са ужасни...Живея в илиноис и тук можеш да биеш шарани почти навсякъде...и не само тях..имат си хората ограничения за подводен риболов но са по-човешки...а и море няма наоколо..така че са пренудени....не че даже и полицаите знаят закона...като видят някой че гмурка и си мислят ей сега ще му сложа глоба..ама не....ама все пак се нервирам що да не мога да бия всичко---разбирам ограничения на размер ама ограничения на видове..за въдица няма такова ограничение..ограничението е само на размер..а аз със харпуна мога да преценя нещо преди да го стрелям какъв размер е
08:24:34, 25 Сеп 2008
Направи ми впечатление ограничението за :
17. Лефер (Pomatomus saltatrix) - 28 см
та ако тези "контролиращи" органи се завъртят около пристанищата и витят колко тонове чернокоп се вади.........
Или "за кучета и котки може а ...../с нас се занимават/."
21:40:35, 10 Дек 2008
Нови Продукти
MVD Zeso RAM Invert Roller Muzzle

Цена: 110.00 Лв.
Spearfishing