Този сайт използва бисквити - Повече Информация. Приемам
Активни Потребители: 5 Гости: 45
Активни регистрирани потребители
95:10:18 - Bing [Bot] [19725]
Тема
0:40:37 - Yandex [Bot] [5]
Форум
588:15:00 - Google [Bot] [46245]
Начална страница
229:47:16 - Ahrefs [Bot] [143868]
Тема
588:16:02 - Semrush [Bot] [904730]
Снимка
Активни анонимни потребители
0:06:40 [1]
Начална страница
0:06:18 [0]
Тема
0:13:48 [0]
Чат
0:01:26 [0]
Снимка
0:14:47 [1]
Начална страница
0:01:48 [1]
Начална страница
0:11:53 [1]
Начална страница
0:03:44 [0]
Чат
0:07:02 [0]
Снимка
0:09:51 [0]
Тема
0:07:51 [0]
Потребителски профил
0:04:48 [0]
Тема
0:06:53 [0]
Тема
0:00:00 [0]
Статии
0:01:03 [0]
Потребителски профил
0:03:20 [0]
Мнения на потребител
0:01:04 [0]
Снимка
0:02:31 [0]
Чат
0:07:18 [0]
Начална страница
0:14:54 [0]
Тема
0:00:42 [1]
Начална страница
0:07:54 [0]
Тема
0:07:24 [0]
Чат
0:12:15 [0]
Тема
0:11:59 [0]
Тема
0:13:24 [0]
Теми на потребител
0:03:48 [0]
Тема
0:06:47 [1]
Начална страница
0:02:48 [0]
Тема
0:04:27 [0]
Потребителски профил
0:08:54 [0]
Тема
0:12:59 [0]
Тема
0:05:33 [0]
Снимка
0:02:10 [0]
Потребителски профил
0:11:31 [0]
Новина
0:07:11 [0]
Регистрация
0:01:36 [0]
Тема
0:11:09 [0]
Тема
0:05:46 [0]
Чат
0:03:00 [0]
Чат
0:14:32 [0]
Тема
0:13:04 [0]
Потребителски профил
0:04:50 [0]
Снимка
0:04:28 [1]
Начална страница
0:00:20 [1]
Начална страница
От WishboneПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА SPEARFISH! РЕКОРД


1. Допускат се рекорди само за морски и проходни видове.
2. Рибата трябва да е уловена от сам човек, без помощта на партньор, без втори изстрел от друг човек. Допуска се само подаване на незареден харпун;
3. Уловът и декларираните обстоятелства трябва да се потвърди от поне един свидетел;
4. Уловът трябва да е направен с ластичен, пневматичен или пружинен харпун, който се зарежда с мускулна сила;
5. Не се допуска употребата на какъвто и да е апарат за дишане под вода;
6. Признава се единствено улов, направен при пълно спазване на международните и местни закони и правила;
7. Заявка за регистрация на рекорд се подава лично по електронен път по образец.
8. Заявката следва да съдържа следните задължителни елементи:
- Име и фамилия на ловеца;
- Информация за контакт с ловеца;
- Местно и научно (латинско) наименование на вида риба;
-Тегло на рибата - посочва се в грамове;
- Дата на улавяне.
- Държава;
- Място на улавяне, указано с точност не по-малка от най-близко населено място;
- История на улавянето - колкото по-подробна, толкова по-добре.
- Име и данни за контакт на свидетел, готов да потвърди автентичността на рекорда и спазването на настоящите Правила.
9. Заявката се придружава от поне 3 снимки с добро качество:
- една снимка на ловеца с уловената риба, като рибата се вижда в целия й размер,
- една снимка на рибата и кантара в целия размер, като скалата се вижда отчетливо и да не допуска съмнение, че върху теглото на рибата се оказва влияние;
- една снимка на цялата дължина на рибата, поставена до друг обект, позволяващ ясно сравнение на размера на рибата;
- Възможно е представянето и на допълнителни снимки;
10. Кантарът, използван за документиране на теглото на улова трябва да е с ясно различима скала с килограми и грамове. Сертифицирани кантари, като тези в магазин или на пристанище, биха били приети безусловно;
11.
Рекордът се счита за подобрен, ако рибата е поне с 50 грама по-тежка от предишния рекорд за съответния вид;
12. Рекордът се одобрява от Комитет по рекордите, с едногодишен мандат, която се състои от трима членове, както следва:
- Един администратор или модератор на Spearfish!, който е и председател на Комитета;
- Двама членове на сайта, номинирани от Spearfish!
Председателят на Комитета посочва резервен член измежду членовете или екипа на Spearfish! във всички случаи когато титулярът е възпрепятстван да изпълни задълженията си, или когато член на Комитета подаде заявка за рекорд.
Председателят на Комитета има право да привлича и външни консултанти, както и да изисква допълнителна информация от ловеца, с цел правилно и безспорно документиране на рекорда.
13. Spearfish! може да освободи член на Комитета по всяко време.
14. Комисията взима решенията си с единодушие, като всеки от членовете има право на един глас..
15. В случай на непостигане на единодушие по отношение на заявка за рекорд, същият се се отхвърля.
16. В случай на констатиран опит за измама или умишлено нарушаване на правилата, Комитетът отхвърля рекорда и лишава заявителя от правото да подава заявки за други рекорди (за определено време или завинаги).
17. Преценката по предходната точка е изцяло в правомощията на Комитета и не подлежи на оспорване.
18. Всички рекорди се вписват в нарочен Регистър на рекордите.
19. Валидните рекорди се обявяват на страниците на Spearfish!, а с подаване на заявката заявителят предоставя на Spearfish! правото данните в нея да бъдат използвани от Spearfish! по всякакъв начин.
20. Заявки за риби, уловени преди 00:00 часа на 1 януари, 2007 не се приемат.

Редакция: 30.12.2006г.

Образец на Заявка за регистрация на рекорд (MS Word): Свали файл
Правила за регистрация на рекорд (PDF): Свали файл
Видяна: 1442 Коментари: 0
0
Коментари
Нови Продукти
Picasso Uno Mask

Цена: 52.00 Лв.
Spearfishing